Skip to main content

List of postage fees

Here is the list of postage fees to specific countries.

Country name Postage fee
Argentina 35.00 EUR
Australia 60.00 EUR
Austria 20.00 EUR
Belgium 30.00 EUR
Brazil 35.00 EUR
Bulgaria 25.00 EUR
Canada 50.00 EUR
China 50.00 EUR
Croatia 25.00 EUR
Cyprus 30.00 EUR
Czech Republic 20.00 EUR
Denmark 25.00 EUR
Egypt 25.00 EUR
Estonia 25.00 EUR
Finland 25.00 EUR
France 25.00 EUR
Germany 25.00 EUR
Greece 30.00 EUR
Hungary 20.00 EUR
Iceland 30.00 EUR
India 50.00 EUR
Ireland 30.00 EUR
Israel 30.00 EUR
Italy 25.00 EUR
Japan 80.00 EUR
Latvia 30.00 EUR
Lithuania 30.00 EUR
Luxembourg 30.00 EUR
Mexico 50.00 EUR
Moldova 30.00 EUR
Morocco 35.00 EUR
Netherlands 25.00 EUR
New Zealand 70.00 EUR
Norway 30.00 EUR
Peru 40.00 EUR
Poland 30.00 EUR
Portugal 25.00 EUR
Romania 25.00 EUR
Russia 40.00 EUR
San Marino 35.00 EUR
Slovenia 30.00 EUR
South Africa 50.00 EUR
Spain 30.00 EUR
Sweden 30.00 EUR
Switzerland 25.00 EUR
Tunisia 30.00 EUR
Turkey 30.00 EUR
Ukraine 30.00 EUR
United Kingdom 30.00 EUR
United States of America 50.00 EUR
Loading...

Loading

Error

Searching...